Descarregar pla estratègic complet PDF Contacte

Àmbit d'influència

Estem arrelats al territori, compromesos amb la nostra comunitat i gaudim d’una àmplia experiència i coneixement del sector de l’aigua.

Aquest Pla Estratègic proposa demostrar la nostra capacitat i expertesa, i que disposem dels recursos (econòmics, materials i sobretot personals) per poder oferir un servei excel·lent i capturar nous coneixements.

Compromís ètic

Volem assumir un compromís real amb les persones del territori, que les ajudi a prosperar i créixer, i també contribuir a la preservació del medi ambient i l’entorn natural.

Introduint les necessitats i els reptes de la societat actual dins el propi model de negoci, podrem ajudar a fer créixer la nostra comunitat a la vegada que millorarem també la nostra empresa.

Infraestructures

L’objectiu d’aquest eix estratègic és disposar d’unes infraestructures preparades, flexibles i adaptables a les necessitats actuals i futures.

Estem obligats a vetllar pel sector de l’aigua, ens hem d’involucrar i ser més participatius en els fòrums del sector on es prenen les decisions importants d'inversió en noves infraestructures que ens afecten. Hem de vetllar perquè el nostre àmbit sigui flexible, adaptable i segueixi un creixement ordenat, posant el focus a llarg termini.

Centrats en
el consumidor

Hem de tenir presents en tot moment els nostres clients, usuaris i abonats, ja que són ells els destinataris finals de la nostra feina.

Volem replantejar la relació que tenim amb clients, usuaris i abonats, perquè ens sentin més seus, més propers, i això passa per portar a terme diverses accions de personalització i fidelització.

Sostenibilitat

Un dels puntals de l’empresa, un dels eixos principals, és la sostenibilitat. L’aigua és un element clau en el canvi climàtic, així com l’energia, i per tant, no només hi hem d’actuar directament sinó que també hem de contribuir a fer que la societat en prengui consciència.

Actualment hi ha molt de debat sobre el canvi climàtic, i els ODS. Amb el Pla Estratègic volem definir com hi col·laborem, i ens en coresponsabilitzem.

Tecnologia

L’objectiu d’aquest eix estratègic és posar a disposició de l’organització les tecnologies més innovadores que garanteixin l’eficàcia i augmentin l’eficiència dels processos de gestió i explotació de les infraestructures i dels serveis que Aigües de Manresa proporciona als seus clients i abonats.

La tecnologia no ha de ser una finalitat, sinó una eina que ens ajudi a aconseguir els objectius i l'acompliment de la missió de l'empresa. Ens ha de permetre ser més operatius i estalviar costos.

Les persones de l'empresa

Les persones que fan possible el servei. Volem acompanyar-les, ajudar-les a créixer dins i fora de l'organització.

Ens trobem davant d’un dels eixos més importants del Pla Estratègic. Les persones són l’element clau de l’empresa, i el nostre objectiu és ajudar-los a créixer, a avançar a la vegada que ho fa l’empresa per poder assolir el màxim potencial i satisfacció.